ReadyPlanet.com


การวางแผนหลักฐานรายได้ของเจ้าเอ็งสำหรับสินเชื่อรถยนต์


เมื่อคุณมุ่งหวังจัดหารถยนต์ซีกที่สำคัญเต็มที่ของการประกอบด้วยคุณสมบัติคือเธอมีความสามารถแห่งการชำระคืนเงินกู้หรือไม่ผู้ให้กู้ไม่เช่น แต่ใช้ภาษาของคุณ แต่ว่าพวกเขาต้องการหลักพยานว่าคุณทำเงินได้เพียงพอที่จะทั่วไปค่าใช้จ่ายเงินกู้รถของคุณและหลักฐานว่ามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปจนกว่ารถสิ่งของคุณจะมีกรรมสิทธิ์การชำระเงิน

หลักฐานแสดงรายได้ถือเอาว่าอะไร

หลักฐานจัดแสดงรายได้คือสิ่งพิมพ์หรือเอกสารแห่งหนพิสูจน์ระดับเงินรายได้และ / หรือการจ้างงานของเจ้าเอ็งต่อผู้ให้กู้ที่ร้องขอพวกเขาใช้ข่าวสารนี้ในการคำนวณต่างๆเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ของคุณและความสามารถในการชำระหนี้ของเจ้าเอ็ง

ในการจ่ายหลักฐานรายได้ที่เหมาะสมแก่ผู้ให้กู้รถคุณต้องแน่แก่ใจว่าคุณแจ้งว่าพวกเขาคาดอะไร 13;รูปแบบสิ่งของรายได้ที่แตกต่างกันต้องการหลักฐานที่แตกต่างกันในฐานะผู้ดึงที่มีเครดิตไม่ดีผู้ให้กู้ต้องการแบ่งออกคุณมีรายได้ W-2 แต่อาจยินยอมพร้อมใจรายได้ 1099 หรือเงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เช่นค่าเลี้ยงดูปูเสื่อหรือทุพพลภาพเก่าแก่ แต่ผู้ให้กู้จะแตกต่างกันไปตามที่พวกเขายอมรับ

ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ให้กู้ยอมรับรูปแบบการพิสูจน์ดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเงินรายได้ของคุณ:

  • วิเคราะห์ต้นขั้ว 13; พิสูจน์เงินรายได้ W-2ต้องสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์กับมีข้อมูลเงินรายได้ประจำปีที่ระบุไว้
  • จดหมายแบ่งออกรางวัล 13; อาจใช้คืนเพื่อยืนยันรายได้ที่คงที่กับยังไม่ได้รับรู้เช่นค่าเลี้ยงดูบุตรค่าเลี้ยงดูประกันสังคมหรือทุพพลภาพถาวรจดหมายจำต้องเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการด้วยกันไม่เพียง แม้ว่าพิสูจน์ว่าเจ้าเอ็งได้รับเงินเท่าใด แต่คุณจะได้รับเงินตลอดระยะเวลาเงินกู้ทั้งผองด้วย
  • เอกสารภาษีเงินได้ 13; หากเจ้าเอ็งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอิสระหรือไม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำงานอีกด้วยตนเองเจ้าเอ็งมีแนวโน้มที่จะต้องมีอาชีพสองจรดสามพรรษาเตรียมการกลับคืนภาษี
  • ใบรุ่งแจ้งยอดบัญชีธนาคาร 13; บางขณะใช้เพื่อที่จะยืนยันรายได้หากคุณได้รับเงินจากอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าใช้คืนเป็นหลักกกแสดงรายได้เพิ่มเติมพร้อมด้วยเอกสารอื่น ๆเพื่อให้ผู้ให้กู้พิจารณาใบรุ่งอรุณยอดจากธนาคารเป็นหลักฐานจัดแสดงรายได้ธรรมดาแล้วเขาทั้งหลายจะจำเป็นจะต้องดูรายการเดินบัญชีอย่างน้อยหกพระจันทร์
  • จดหมายงานจ้างงาน 13; รายงานการว่าจ้างเองไม่ใช่โดยรวมถือว่าเป็นหลักฐานจัดแสดงรายได้ แต่ว่าหากคุณเป็นผู้ดึงที่มีเครดิตแย่คุณคงถูกขอให้ส่งจดหมายยืนยันการจ้างงานพร้อมกับหลักฐานรายได้ของคุณ

รายได้ของเธอไม่เช่นพิสูจน์ความสามารถของเธอเท่านั้นในการจ่ายคืนเงินกู้รถ แต่ความเก่งกาจของเจ้าเอ็งในการดำรงรถวางประกันเติมน้ำมันด้วยกันบริการในขณะที่อีกทั้งมีเงินเพียงพอในการเงินของเจ้าเอ็งที่จะจ่ายโสหุ้ยส่วนที่เหลือสรรพสิ่งคุณแต่จำนวนรายได้ของคุณจะเกี่ยวข้องสำคัญที่จำนวนเงินกู้โดยรวมสรรพสิ่งคุณ แต่หนี้แห่งหนคุณมีก็มีบทบาทเช่นกัน

ไฉนฉันจำต้องพิสูจน์เงินรายได้ของเรา

พิสูจน์ยังไงเงินมากมายที่เธอนำมาเป็นมาโคนว่าการชำระคืนเงินกู้สรรพสิ่งคุณยานพาหนะมีค่าจับจ่ายใช้สอยที่ยุ่งเกี่ยวมากมายสถานที่ไปพร้อมด้วยพวกเขากับผู้ให้กู้ใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งมวล 13;เช่นเดียวกับงานชำระเงินทุกเดือนอื่น ๆ ของคุณ 13;ก่อนที่จะชดใช้ค่าเสียหายกู้อายุมากคุณ

แม้งบประมาณโดยรวมของเจ้าเอ็งมีพื้นที่ไม่เพียงพอเมื่อเธอสมัครสินเชื่อรถคุณอาจจะต้องเจอกับความหมดหวังผู้ให้กู้ต้องการแจกคุณประสบผลในการชำระคืนเงินกู้ยืมรถยนต์สิ่งของคุณก็เพราะว่าจะจำเป็นต้องเสียเงินถ้าหากคุณพลาดนัดชำระ

เพื่อลองว่าการสมบัติของเจ้าเอ็งไม่ได้เรื้อรังเกินไปผู้ให้กู้ใช้สองสูตรพอให้แน่ใจดุคุณจะไม่ขยายเวลามากเกินไป:

  1. มาตราส่วนหนี้สินทาบรายได้ (DTI) 13; ข่าวสารนี้จักบอกผู้ให้กู้ตวาดรายได้สรรพสิ่งคุณถูกใช้ไปเท่าใดโดยค่าใช้จ่ายกับภาระงานชำระเงินที่มีสิงสู่ของเธอรวมถึงค่างวดรถยนต์ด้วยกันค่ายืนยันโดยประมาณสรรพสิ่งคุณผู้ให้กู้ค่อนข้างไม่ทำมาหากินให้กู้ยืมแก่ผู้ที่มี DTI มากกว่า 45% ถึง 50%
  2. อัตราส่วนการชำระเงินต่อเงินรายได้ (PTI) 13; ช่วยมอบผู้ให้กู้ทราบว่ารายได้ของคุณจะเป็นเท่าใดจะถูกใช้เพราะการจ่ายเงินกู้ในขนาดที่กำหนดคุณสมรรถคำนวณขูด จำกัด การชำระเงินคร่าวๆสำหรับงบประมาณของเจ้าเอ็งได้เพราะว่าการกำหนด PTI ของคุณโดยรวมผู้ให้กู้มักชื่นชอบที่จะ จำกัด งานชำระเงินสรรพสิ่งคุณรวมทั้ง $ 100 โดยประมาณเพราะว่าการประกันภัยรถยนต์ที่ 15% ถึง 20% สรรพสิ่งรายได้สิ่งของคุณจะอย่างไรก็ตามเมื่อเอ่ยถึง PTI ยิ่งเสื่อมลงยิ่งงดงาม

จำ : ผลรวมเงินแห่งคุณครอบครองได้รับการยืมจะเชื่อมโดยตรงกับดักยอดรวมทุกเดือนของเธอมามันสมองยิ่งเจ้าเอ็งทำเงินได้มากเท่าไหร่คุณก็อาจจะกู้คว้ามากขึ้นขึ้นกับสถานการณ์เงินเชื่อโดยรวมของคุณ

ระดับรายได้ด้วยกันการอนุมัติสินเชื่ออัตโนมัติ

แม้ว่าชั้นรายได้สรรพสิ่งคุณจักส่งผลแตะความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้รถยนต์อาจมีผลต่อความเก่งกาจในงานมีสิทธิ์ครอบครองเงินกู้ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อเธอมีเครดิตที่เป็นเยี่ยมรายได้สรรพสิ่งคุณคงไม่ได้ทรงอิทธิพลมากมากต่อคุณลักษณะสินเชื่อรถยนต์ของคุณเมื่อเทียบกับดักเวลาสถานที่คุณมีเครดิตแย่

หากเจ้าเอ็งทำงานกับดักผู้ให้กู้ที่ประกอบด้วยเครดิตแย่คาดตวาดจะต้องรายได้ขั้นต่ำประมาณ 1,500 จด 2,500 เหรียญต่อเดือนก่อนหักภาษีจากงานโดดเดี่ยวไปจนกระทั่งมีคุณลักษณะ

ครั้นเธอครอบครองสินเชื่อรถยนต์ที่มีเงินเชื่อห่วยจากผู้ให้กู้ซับไพรม์เงินรายได้เป็นส่วนสำคัญของปัญหา เสียแต่ว่ามิใช่ทั้งปวงที่เจ้าเอ็งมุ่งหวังใบอนุญาตขับขี่ 19 ใบแจ้งหนี้คุณค่าสาธารณูปโภคกับค่าโทรศัพท์เป็นเอกสารแห่งใช้ณการพิเคราะห์ถิ่นที่อาศัยของเธอด้วยซึ่งและเงินรายได้ของเธอจักช่วยจัดโชว์ความคงตัวทางการเงินโดยทั่วไปของเธอแจกกับดักผู้ให้กู้ช่วยจำไว้แหวผู้ให้กู้รถแห่งหนประกอบด้วยเครดิตเสียจักตรวจสอบเหตุการณ์ทางการเงินโดยทั่วไปสิ่งของคุณโดยละเอียดยิ่งขึ้นด้วย

พ้นไปหลักฐานแสดงรายได้หรือเปล่า

ถ้าหากเธอไม่สมรรถพิสูจน์เงินรายได้สรรพสิ่งเธอคุณคงเปล่าสามารถเพื่อที่จะรับเงินเอากลับคืนเปลี่ยนผู้ให้กู้ซับไพรม์หรือผู้ให้กู้โดยตรงต้นร่างดั้งเดิมกระนั้นก็ตามเจ้าเอ็งไม่สมรรถจากงานจัดหารถได้ที่มากมาย ๆ เรื่องคุณคงจะอีกทั้งได้รับได้รับรถตัวแทนจากการซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ (BHPH) ตัวแทนจำหน่ายรถตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ดำรงฐานะผู้ให้กู้และให้เงินอายุมากคุณเองผ่านงานหากองทุนในหน่วยงาน สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

ซึ่งชี้ความดุเขาทั้งหลายปราศจากหลักพยานความปรารถนารายได้เช่นผู้ให้กู้รายอื่นเป็นนิจศีลแต่เจ้าเอ็งจักจำเป็นต้องลองเงินรายได้สรรพสิ่งเธอ แต่เธอคงสามารถใช้คืนเงินรายได้ประเทืองหรือการงานหลายชนิดพอให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งโดยรวมเธอเปล่าสมรรถทำได้กับดักผู้ให้กู้ซับไพรม์

โปรดทราบดุตัวแทนขาย BHPH จำหน่ายพ่างชนิดฝ่ายเดียวรถยนต์คนแทนด้วยกันโดยทั่วไปจักมีอัตราดอกเบี้ยดอนกว่าแห่งคุณอาจมดิ่งีสิทธิได้รับจากผู้ให้กู้ฉบับร่างเก่าก่อนหรือซับไพรม์ถ้าเจ้าเอ็งมุ่งหวังยานพาหนะที่ในเวลานี้กับถูกผู้ให้กู้ซับไพรม์ปิดประตูเจียรแล้วดังที่งานสืบสวนรายได้ล็อต BHPH คงเป็นตัวเลือกคัดด้วยว่าเจ้าเอ็ง

พร้อมด้วยว่าพาหนะคันต่อไปสิ่งของคุณหรือเปล่าผู้ตั้งกระทู้ gamyhuman41 :: วันที่ลงประกาศ 2021-04-30 20:03:19


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.